ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  General Enquiries

All Enquiries


  Sales

Internal & External sales


  Accounts

Billing & Payment enquires


  IT Support

Adhoc & Managed Services


  Internet Support

ADSL, Fibre & LTE Support


  Webstro Support